Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

Курсът се организира по програма "Образование с наука", финансирана от Министерство на образованието и науката.
 

МОДУЛ 1: Анализ и одит на компютърна система

МОДУЛ 2: Почистване на компютърна система

Анотация

Курсът обхваща теми, засягащи техники за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи. Основната цел на курса е да изградят базови компетентности за анализ, почистване и възстановяване на заразени компютърни системи.

Обучение по компютърна и информационна сигурност, съчетано с теория и практика, ще доведе до правилно насочване на компютърните умения на обучаваните в посока на превенция и защита на компютри, системи и мрежи, а не в посока на атакуването им (не малка част от съществуващия злонамерен код се е породил точно от опити да се покажат/докажат недокрай развити специфични умения).

Резултати

След приключване на курса участниците ще:

 • могат да анализират състоянието на компютърни системи и да разпознават наличието на вредителска програма в тях;

 • знаят основни техники при почистване и възстановяване на заразени компютърни системи.

Допълнителна информация

16 присъствени часа

МОДУЛ 1 може да се проведе онлай през платформата ZOOM, като участниците получават достъп до компютри, разположени в IP пространството на Лабораторията.

МОДУЛ 2 се провежда присъствено в Лабораторията, където всеки участник получава самостоятелна машина за работа.

Курсът се организира по програма "Образование с наука", финансирана от Министерство на образованието и науката.
 

Анотация

Курсът обхваща теми, засягащи основни видове вредителски програми. Запознава се аудиторията с основни понятия в тази област, вредителски програми, принцип на работа на анти-вирусните програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие.

Запознаването на участниците с материала е съчетано с реални примери от професионалния живот и работата на лектора. Комбинацията от теоретични познания, които се очакват да бъдат придобити по време на този курс, ще бъдат полезни при евентуална бъдеща работа в областта на компютърната сигурност.

Традиционният метод за обучение по компютърна и информационна сигурност на ученици, студенти, служители и крайни потребители, неспециалисти в областта, много често включва съставянето на списък с най-основните 10 проблема по темата, който се представя под формата на компютърна презентация. При така представения материал не може да се разчита, че обучаваните могат да запомнят, разберат и приложат знанията, които им се предоставят. Как ще реагира потребителят, когато е поставен в реална ситуация? Ще бъде ли полезен този писмен материал? Образованието по компютърна и информационна сигурност трябва да включва както теоретична част, така и практическа част, като се поставят казуси от реалния живот.

Резултати

След приключване на курса участниците ще:

 • могат да разпознават различните видове вредителски програми;
 • могат да разбират опасностите, които се крият в кибер пространството както и отговорностите на крайния потребител.
Допълнителна информация

8 присъствени часа

Обучението може да бъде проведено на място в училище, в Лабораторията или он-лайн през платформата ZOOM.

Анотация

Курсът обхваща теми, засягащи основни видове вредителски програми. Запознава се аудиторията с основни понятия в тази област, вредителски програми, принцип на работа на анти-вирусните програми, текущото състояние на вредителските програми и тенденциите за развитие.

Запознаването на участниците с материала е съчетано с реални примери от професионалния живот и работата на лектора. Комбинацията от теоретични познания, които се очакват да бъдат придобити по време на този курс, ще бъдат полезни при евентуална бъдеща работа в областта на компютърната сигурност.

Традиционният метод за обучение по компютърна и информационна сигурност на ученици, студенти, служители и крайни потребители, неспециалисти в областта, много често включва съставянето на списък с най-основните 10 проблема по темата, който се представя под формата на компютърна презентация. При така представения материал не може да се разчита, че обучаваните могат да запомнят, разберат и приложат знанията, които им се предоставят. Как ще реагира потребителят, когато е поставен в реална ситуация? Ще бъде ли полезен този писмен материал? Образованието по компютърна и информационна сигурност трябва да включва както теоретична част, така и практическа част, като се поставят казуси от реалния живот.

Резултати

След приключване на курса участниците ще:

 • могат да разпознават различните видове вредителски програми;
 • могат да разбират опасностите, които се крият в кибер пространството както и отговорностите на крайния потребител.
Допълнителна информация

8 присъствени часа

Модул 1: Основи на PHP

Модул 2: Основи на MySQL

Модул 3: Интегриране на MySQL в PHP

Анотация

Курсът “Създаване на динамични уеб страници с PHP и MySQL” запознава с основите на уеб програмиране от страна на сървъра посредством езика PHP и използването на релативни бази данни (по-конкретно MySQL). Разглеждат се средства и похвати, осигуряващи повишена сигурност на предаване на данните между клиента и сървъра като алгоритми за криптиране и използване на защитени протоколи за пренос на данни. Обяснява се процеса по индексиране на уеб документи в най-известните търсачки (Google, Yahoo, MSN и т.н. ), дават се препоръки за подобряване на рейтинга на произвежданите уеб страници и за постигане на по-челно място в резултатите от търсене на информация в интернет. Обучението е съобразено с последните стандарти в областта на програмирането от страна на сървъра.

Курсът е разделен на няколко раздела, във всеки от които курсистите ще овладяват различни страни от проектирането и изработването на уеб страници, бази данни и цялостни интегрирани решения, които са в основата на всеки сериозен сайт.

Резултати

След приключване на курса участниците ще знаят:

 • основите на проектирането и изграждането на уеб сайтове от страна на сървъра.;
 • елементите и синтаксиса на езика Hypertext Preprocessor (PHP) и начините за практическото му приложение в създаването на динамични, интерактивни уеб страници;
 • да работят с така наречените 'бисквитки' (cookie) и 'сесии' (session), позволяващи конструирането на интернет продукти с висока сложност, като например: електронни магазини, нишкови дискусии (форуми), управление на съдържание и др.;
 • основите на релативните бази данни (RDB) и основно използваният за работа с тях език Structured Query Language (SQL);
 • администрирането на RDB, правата на потребителите и защитата на данните;
 • средства и похвати, осигуряващи повишена сигурност на предаване на данните между клиента и сървъра като алгоритми за криптиране и използване на защитени протоколи за пренос на данни;
 • процеса по индексиране на уеб страници в най-известните търсачки (Google, Yahoo, MSN и т.н.).
Допълнителна информация

Модул 1: 8 учебни часа присъствени

Модул 2: 8 учебни часа присъствени

Модул 3: 8 учебни часа присъствени

Изготвяне на проект: Изработване на oдинамичен уеб сайт по задание: 16 часа дистанционно за преминалите и трите модула на обучение.

Модул 1: HTML 5.0

Модул 2: CSS 3

Модул 3: Java Script

Анотация

Курсът по уеб дизайн запознава с основите на Уеб-дизайна и осигурява теоретични знания и практически умения за разработка на HTML/ XHTML и DHTML уеб страници. Обучението е съобразено с последните стандарти в тази област. Представят се и технологии за създаване на лесни за поддръжка статични и динамични уеб страници с използване на Cascading Style Sheets (CSS) и Java Script . Курсът по уеб дизайн е разпределен в няколко модула, във всеки от които курсистите ще овладяват различни страни от проектирането и изработването на уеб страници.

Засегнати са въпроси, касаещи сигурността на уеб сайтовете и конкретни практически примери за ограничаване на външните атаки към уеб сайтове

Резултати

След приключване на курса участниците ще знаят:

 • основите на проектирането, изграждането и публикуването на уеб сайтове;
 • основите на езика Hypertext Markup Language (HTML) и неговото приложение в проектирането и изграждането на уеб сайтове;
 • цялостният процес по публикуване на сайт на уеб сървър;
 • основите на каскадните стилови таблици Cascading Style Sheets (CSS) и тяхното използване за визуалното форматиране на отделните елементи на един HTML / XHTML документ;
 • основите на езика Java Script и начините за практическото му приложение в създаването на динамични, интерактивни уеб страници (Dynamic HTML или просто DHTML).
Допълнителна информация

Модул 1: 24 учебни часа присъствени

Модул 2: 16 учебни часа присъствени

Модул 3: 24 учебни часа присъствени

Изготвяне на проект: Изработване на уеб сайт по задание: 16 часа дистанционно за преминалите и трите модула на обучение.