Този сайт използва бисквитки (cookies) за да може да ви предостави възможно най-доброто потребителско изживяване. Продължавайки да разглеждате този сайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки от него!

За проекта

Електронната система за управление на учебен процес (EduSec System) е създадена от Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН по изпълнението на проект „Въвеждане на съвременни методи в образованието и работата с младите таланти“ (ДСД-2 / 05.04.2017 г.), в частта „Изграждане на дигитални компетентности по компютърна и информационна сигурност“ и „Електронна система за управление на учебен процес“.

Основните дейности на Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН, свързани с въвеждане на съвременни методи в образованието и работа с млади таланти, се заключават в две:

 • провеждането на обучителни курсове, свързани с компютърната и информационна сигурност и разработването на функционално завършени уеб сайтове.
 • изграждането на Електронна система за управление на учебен процес (EduSec System).

Обучителните курсове са насочени в две направления.

Направление 1

 • Изграждане на дигитални компетентности по компютърна и информационна сигурност. Включва две нива на обучение:
  • Компютърни вируси: минало, настояще и бъдеще;
  • Анализ почистване и възстановяване на компютърни системи;    

Направление 2

 • Разработване и внедряване на сигурни динамични уеб сайтове и портали. Включва две нива на обучение:
  • Създаване на статични уеб сайтове с HTML, CSS и Java Script;
  • Създаване на динамични уеб страници с PHP и MySQL.

При провеждане на обучението и по двете направления е използвана Електронна система за управление на учебен процес (EduSec System). За обучението е разработен модул за създаване на собствени проекти от обучаваните, които се съхраняват на отдалечен сървър с йерархично организирани права на достъп. Това е необходимо за провеждане на качествено и контролирано (по отношение на компютърната и информационна сигурност) обучение.

Обучението се провежда в специално оборудван и изолиран компютърен клас, където обучаваните експериментират наученото по време на обучението (това е от особено значение за провеждането на обучение по Направление 1, където обучаваните се тренират върху компрометирани компютърни системи).  

За Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН  

Националната лаборатория по компютърна вирусология към БАН е единственото научно звено в България, специализирано в областта на компютърната вирусология, работещо за осигуряване на максимална компютърна сигурност, комуникационна сигурност и сигурност на данните.

Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН е академично специализирано звено за:

 • фундаментални и приложни научни изследвания;
 • консултантска и експертна дейност;
 • приложение на научни резултати;
 • подготовка на висококвалифицирани специалисти;
 • както и други дейности съгласно чл. 2 от Закона за БАН,

в областта на:

 • създаването и изследването на математически и евристични методи и средства за анализ и оценка на компютърни вируси;
 • създаването и актуализирането на съществуващи бази от данни/знания за компютърни вируси;
 • създаване и изследване на принципно нови методи на компютърна сигурност и антивирусна защита;
 • апробиране на национални и международни програмни и апаратни методи и средства за компютърна сигурност и антивирусна защита.

Цялостната научна и развойна дейност на Лабораторията е свързана с превенция от злонамерени атаки и възстановяване на вече атакувани и разрушени данни, както и обучение на ниво обикновени потребители, ученици, студенти и изследователи в посока на повишаване на знания и умения за информационна, комуникационна и компютърна сигурност.

Като цяло дейностите на Лабораторията са свързани с консултации, обучения, профилактики, възстановяване на данни, възстановяване на системи, оценка на системи за достъп, апробиране на системи за защита, откриване, анализ и оценка на злонамерен софтуер.

Реализацията на научните и научно-приложните резултати на Лабораторията се извършва най-вече в процеси на взаимодействие с правителствени организации, индустрия, образователни държавни и частни институции, и крайни потребители.  

За EduSec System  

Системата представлява цялостно решение за създаване, управление и администриране на обучителни курсовe, изискващи сигурни и защитени отдалечени ресурси. Системата ще бъде проектирана и разработена от Национална лаборатория по компютърна вирусология при БАН. Бъдещото й развитие ще се осъществи  в сътрудничество с преподаватели от средните училища и ще се подобрява благодарение на обратна връзка с преподаватели, ученици и администратори на учебните процеси.

Модули на системата:

 • модул за създаване и редактиране на нови потребители (обучаеми и обучаващи);
 • модул за създаване и управление на курсове;
 • модул за записване за курсове от потребителите;
 • модул за създаване на собствени проекти от обучаваните. Включва осигуряване на физически достъп до специално обособено за курсиста място на FTP сървър и уеб достъп за експериментиране на създадените проекти;
 • модул за управление на сертификати, издадени на обучаваните;
 • модул за управление на помощни материали;
 • модул за оповестяване на резултатите от курсовете;
 • модул за администриране на цялостната система.

Използването на образователна електронна среда за създаване и публикуване на уеб сайтове (какъвто е модулът Създаване на собствени проекти на EduSec System) е сериозна основа за развитието на умения и знания в тази област. Обучаваните имат възможност да интегрират своите разработки в контролирана, професионално подготвена среда, която отговаря на текущото състояние на доставчиците на хост услуги не само в България, но и по целия свят. Едновременно с това обучаваният има възможност за споделяне на мнения и препоръки от преподавателите и същевременно да развива и подобрява своите разработки. Средата е безопасна по отношение на неволни програмни грешки, които се допускат по време на обучението.

Системата може да се използва и за споделяне на достоверни, проверени от експерти, информационни образователни ресурси.